Quản lý công việc

Quản lý công việc trong Doanh nghiệp của bạn trên một hệ thống duy nhất, phân quyền cho các cấp độ nhân viên.

Nhà phát triển nền tảng phần mềm chuyên nghiệp

Hàng ngàn doanh nghiệp sử dụng sản phẩm của chúng tôi.

partner
partner
partner

Tích hợp với ứng dụng di động.

Nền tảng của chúng tôi cung cấp cho bạn lợi thế bổ sung của một số ứng dụng bên thứ ba khác thông qua tích hợp liền mạch.

OneSignal
OneSignal
Slack
Slack
Paypal
Paypal

Quản lý kinh doanh chưa bao giờ dễ dàng như vậy.

Đừng ngần ngại, các chuyên gia của chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn sử dụng ứng dụng của chúng tôi để thực hiện số hoá toàn diện doanh nghiệp của bạn.