Giá tốt nhất

AppTeng CRM Plus là nền tảng số hoá liền mạch cho Công ty vừa và nhỏ của bạn.


Gói đăng ký

 • Tối đa Nhân viên
 • Lưu trữ tối đa
 • Khách hàng
 • Nhân viên
 • Dự án
 • Điểm danh
 • Công việc
 • Dự toán - Báo giá
 • Biên lai
 • Thanh toán
 • Nhật ký thời gian
 • Yêu cầu hỗ trợ
 • Sự kiện
 • Phiên bản
 • Thông báo
 • Nghỉ phép
 • Khách hàng tiềm năng
 • Ngày nghỉ
 • Sản phẩm - Dịch vụ
 • Chi phí
 • Hợp đồng
 • Báo cáo
 • Yêu cầu hỗ trợ
 • Bảng lương
 • Zoom
 • Tài sản
Miễn phí

0 đ

Thanh toán hàng năm

 • 3
 • 300 MB
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Basic

390000 đ

Thanh toán hàng năm

 • 3
 • 500 MB
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Standard

590000 đ

Thanh toán hàng năm

 • 5
 • 2 GB
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Plus

1999000 đ

Thanh toán hàng năm

 • 5
 • 20 GB
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Pro

3999000 đ

Thanh toán hàng năm

 • 10
 • 50 GB
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  


Gói đăng ký

 • Tối đa Nhân viên
 • Lưu trữ tối đa
 • Khách hàng
 • Nhân viên
 • Dự án
 • Điểm danh
 • Công việc
 • Dự toán - Báo giá
 • Biên lai
 • Thanh toán
 • Nhật ký thời gian
 • Yêu cầu hỗ trợ
 • Sự kiện
 • Phiên bản
 • Thông báo
 • Nghỉ phép
 • Khách hàng tiềm năng
 • Ngày nghỉ
 • Sản phẩm - Dịch vụ
 • Chi phí
 • Hợp đồng
 • Báo cáo
 • Yêu cầu hỗ trợ
 • Bảng lương
 • Zoom
 • Tài sản
Miễn phí

0 đ

Thanh toán hàng tháng

 • 3
 • 300 MB
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Basic

39000 đ

Thanh toán hàng tháng

 • 3
 • 500 MB
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Standard

59000 đ

Thanh toán hàng tháng

 • 5
 • 2 GB
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Plus

199000 đ

Thanh toán hàng tháng

 • 5
 • 20 GB
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Pro

399000 đ

Thanh toán hàng tháng

 • 10
 • 50 GB
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Câu hỏi thường gặp

Vâng chắc chắn. Chúng tôi rất vui được giới thiệu AppTeng CRM Plus cho bạn dùng thử trong 7 ngày. Vui lòng gửi câu hỏi trên trang liên hệ của chúng tôi hoặc gửi Email đến app@appteng.app

Nền tảng của chúng tôi sẽ tự động cập nhật cho bạn khi chúng tôi phát hành phiên bản mới, vì thế bạn sẽ không cần lo lắng tới vấn đề này.

Quản lý kinh doanh chưa bao giờ dễ dàng như vậy.

Đừng ngần ngại, các chuyên gia của chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn sử dụng ứng dụng của chúng tôi để thực hiện số hoá toàn diện doanh nghiệp của bạn.